Saturday, July 16, 2011

GEOGRFI FIZIKAL FORM 6

1.1  PENDEKATAN SISTEM DAN CIRI-CIRI SISTEM ALAM SEKITAR FIZIKAL1.1.1        Konsep Sistem

 • Alam sekitar fizikal sebagai sebuah sistem yang mempunyai set angkubah yang saling berinteraksi antara satu sama lain untuk sentiasa mencapai tahap keseimbangan.


 • Tenaga matahari penting sebagai penggerak seluruh operasi sitem berkenaan.Melalui tenaga ini seluruh unit di dalam system fizikal itu berfungsi dan bergerak untuk mencapai tahap keseimbangan.


 • Setiap system terbuka mempunyai tenaga dan bahan yang boleh keluar-masuk melintasi sempadan system berkenaan.

    1.1.2        Ciri-Ciri Sistem Alam Sekitar Fizikal

 • Mempunyai angkubah atau unsur-unsur yang berada dalam satu sempadan dan saling berinteraksi antara satu sama lain

      
 • Mempunyai bahan seperti air,gas,mineral yang boleh masuk dan keluar dari sempadan system tersebut.


 • Mempunyai tenaga yang boleh mengalir,masuk dan mengalir keluar dari sempadan system tersebut.


 • Kesemua angkubah di dalam sesebuah system sentiasa beroperasi untuk mencapai tahap keseimbangan yang lama.Jika tahap kestabilan system dicapai bermakna input tenaga dan bahan adalah sama dengan outputnya.


 • Mempunyai sempadan yang jelas dan boleh dibezakan dengan system yang lain.Berdasarkan sempadan ini sesebuah system boleh dikelaskan kepada system makro dan mikro.
1.2  JENIS-JENIS SISTEM DAN INTERAKSI ANTARA SISTEM ALAM SEKITAR FIZIKAL1.2.1        Jenis-jenis Sistem Alam Sekitar Fizikal

Terdapat 3 jenis system alam sekitar fizikal iaitu:

 • Sistem Terpencil :Sistem jenis ini mempunyai sempadan tertutup dan tidak membenarkan keluar masuk tenaga dan bahan ke dalamnya.Sistem ini terdapat di dalam makmal sahaja.


 • Sistem Tertutup:Sistem ini mempunyai sempadan tertentu yang hanya membenarkan pertukaran tenaga sahaja tetapi tidak membenarkan pertukaran bahan.
Contohnya bumi dengan matahari iaitu bumi menerima tenaga sahaja daripada matahari.


 • Sistem Terbuka:Sistem yang membenarkan keluar masuk tenaga dan bahan menrusi sempadannya.Sistem ini akan bergerak dan beroperasi sampai ke tahap stabil.Sistem ini banyak terdapat di alam nyata.
Contohnya system cerun,system hutan


Sistem morfologi terdiri daripada cirri-ciri fizikal yang formal yang bergabung membentuk suatu bahagian fizikal yang beroperasi.Proses yang penting dalam system ini ialah jika sekiranya berlakun peubahan terhadap satu unsur maka unsur yang lain akan berubah mencapai keseimbanagan yang  baru.


Sistem berfungsi(system lata) bersifat sehala.Output bahan dan tenaga dari satu subsistem akan menjadi input kepada satu system yang lain.Wujud satu jujukan input-oputput yang berterusan.


Sitem berinteraktif(gabungan system berstruktur dengan system berfungsi) merupakan jalinan atau kombinasi antara system morfologi dan komponen system lata yang sama atau berkait rapat antara satu sama lain.
BIL
TOPIK
SISTEM BERSTRUKTUR
SISTEM BERFUNGSI
SISTEM BERINTERAKSI
1
Kaji cuaca/kaji iklim
Bentuk awan
ketinggian awan
ketebalan awan
Sejatan
Perluwapan
kerpasan
Tekanan rendah
Latitude tengah
2
Hidrologi
Storan pemintasan
Storan lembapan
Tanih
Storan saluran
Aliran sungai
banjir
3
Tanih
pH tanih
ketebalan tumbuhan
ketebalan tanih
Luluhawa
Kesotan tanih
pendoplozan
ekosistem
4
Geomorfologi
fluvial
Gradient cerun
Ketumpatan saliran
Gradient saluran
Golekan lelasan
Lembangan saliran
5
Pantai
Cerun pantai
Saiz partikal
Keluasan pantai
Damparan
Ombak undur
Biasan ombak
Tanjung-teluk
6
Glasier
Bentuk glasier
Aspek kori
Hakisan salji
Pergerakan hablur
Fasa iklim glasier
 Jadual menunjukkan beberapa contoh system berstruktur,system berfungsi dam system interaktif


                             


1.2.2        Interaksi antara Sistem Alam Sekitar Fizikal • Keempat-empat system bumi ini saling berinteraksi antara satu sama lain sesuai dengan konsepnya sebagai system terbuka

 • Bermula kitaran hidrologi,proses sejatan berlaku di permukaan air seperti laut,diikuti oleh pemeluwapan dan kerpasan berlaku dalam sistem atmosfera

 • Proses pntasan/cegatan silara dari tumb7uh-tumbuhan yang berlaku dalam sistem ekologi

 • Larian air permukaan dan sub permukaan berlaku dalam sistem geomorfologi

 • Akhirnya proses rembesan,aliran air bawah tanah,akuifer yang membekalkan air kepada sungai,tasik,paya dan kolam

 • Ciri-ciri utama system bumi ialah kebolehannya melakukan pemulihan kendiri apabila komponen system tersebut menerima gangguan.Ia bertujuan untuk mencapai keseimbangan

 • Keseimbangan yang dicapai dinamakan sebagai keseimbangan dinamik iaitu bukan static         

1 comment:

 1. Rockstar Band Shirt dari Guns N' Roses, Black Sabbath, Ramones, Led Zeppelin dan lain-lain - http://hoalanso.blogspot.com

  ReplyDelete